Důstojný a aktivní podzim života.

Podpora, úcta, lidskost.

Vítejte u nás v Domově

Domov Štíty je celodenní pobytová sociální služba příspěvkové organizace Domov Štíty-Jedlí, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Domov Štíty se nachází v blízkosti měst Zábřeh na Moravě a Šumperk na samém okraji Olomouckého kraje. Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli 65 věku. Kapacitně je služba omezena počtem 53 osob. Jsme malý rodinný Domov, který zajišťuje podmínky pro důstojný a aktivní život s podporou sociálního začleňování dle individuálních potřeb našich uživatelů. Posláním našeho domova je podpora fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů po co nejdelší dobu a podpora v zachování jejich rodinných vztahů a dalších blízkých osob.

Aktuality

Projekt "Pomoz mi, ať to zvládnu sám"

Od 1.1.2017 realizujeme v našem zařízení projekt s názvem "Pomoz mi, ať to zvládnu sám" schválený v rámci výzvy č. 23/2015 Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektu je plánována na 24 měsíců. Datum ukončení projektu je 31.12.2018. Hlavním cílem projektu je vytvoření a zavedení nových moderních aktivizačních a ošetřovatelských metod do běžné péče o klienty, které zvýší kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb s větší mírou pozitivního dopadu na uživatele naší organizace.

Divadelní představení Šumperského divadla

Divadelní představení Šumperského divadla - Dokonalá svatba vznikla ve vzájemné spolupráci domova pro seniory a Města Štíty. Uživatelé Domova a jejich doprovod bude mít zajištěn vstup zdarma v rámci dobročinné akce Divadla Šumperk. Divadelní představení Dokonalá svatba se uskuteční 2. března v 17.00 hod. v kulturním domě ve Štítech.

Báseň - NEZVANÝ HOST

Přišla chřipka bez pozvání, nemá slušné vychování. Sestřičky jí v cestě brání, před nemocí všechny chrání. A přec chřipka vítězí, kašel, rýma, zápal plic. Už nám chřipko nenos nic! Děkujeme sestřičky, pilné jste jak včeličky. Všichni nám tu pomáháte, o své zdraví nic nedbáte. Za to Vám děkujeme. Obyvatelé Domova Autor: Jiřina Bílková

ZRUŠENÍ ZÁKAZU NÁVŠTĚV

Oznamujeme, že k dnešnímu dni (24. ledna) rušíme zákaz návštěv, který byl vyhlášen z důvodu zvýšené nemocnosti.