Důstojný a aktivní podzim života.

Podpora, úcta, lidskost.

Vítejte u nás v Domově

Domov Štíty je celodenní pobytová sociální služba příspěvkové organizace Domov Štíty-Jedlí, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Domov Štíty se nachází v blízkosti měst Zábřeh na Moravě a Šumperk na samém okraji Olomouckého kraje. Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli 65 věku. Kapacitně je služba omezena počtem 53 osob. Jsme malý rodinný Domov, který zajišťuje podmínky pro důstojný a aktivní život s podporou sociálního začleňování dle individuálních potřeb našich uživatelů. Posláním našeho domova je podpora fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů po co nejdelší dobu a podpora v zachování jejich rodinných vztahů a dalších blízkých osob.

Aktuality

thumbnail

Domovský zpravodaj 3/2016

Dnes jsme s očekáváním všech našich uživatelů vydali nové číslo Domovského zpravodaje. Aktuální zpravodaj i minulá čísla si můžete prohlédnout v záložce Dokoumenty - Domovský zpravodaj. Děkujeme za spolupráci všech, kdo se doposud podílel na jeho tvorbě.

thumbnail

Naše poděkování

Rádi bychom poděkovali p. Reimerovi (REIMER - BAZAR použitého zboží Štíty) za sponzorský dar, který jsme využili k pořízení "Dobového posezení".

thumbnail

Děkovný list

Naši uživatelé, zaměstnanci a rodinní příslušníci se od minulého roku zapojili do sběru vršků PET lahví. Za minulý školní rok se nám podařilo vybrat 6 kg PET vršků.

Týden sociálních služeb

Již 8. ročník Týdne sociálních služeb ČR bude celorepublikově probíhat ve dnech 3.- 9.10.2016. V našem Domově bude „Den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb“ probíhat 5. 10. 2016 v čase od 8. 00 – 17. 00 hod. I v letošním roce je pro „Den otevřených dveří“ naplánována celá řada aktivit, např. prodejní výstava výrobků našich uživatelů a dopolední muzikoterapie (10. 00 – 11. 30 hod.). Po celý den je možná prohlídka prostorů Domova a poskytnutí informací o naší službě.

Z naší kroniky akcí