Důstojný a aktivní podzim života.

Podpora, úcta, lidskost.

Vítejte u nás v Domově

Domov Štíty je celodenní pobytová sociální služba příspěvkové organizace Domov Štíty-Jedlí, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Domov Štíty se nachází v blízkosti měst Zábřeh na Moravě a Šumperk na samém okraji Olomouckého kraje. Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli 65 věku. Kapacitně je služba omezena počtem 53 osob. Jsme malý rodinný Domov, který zajišťuje podmínky pro důstojný a aktivní život s podporou sociálního začleňování dle individuálních potřeb našich uživatelů. Posláním našeho domova je podpora fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů po co nejdelší dobu a podpora v zachování jejich rodinných vztahů a dalších blízkých osob.

Aktuality

PAPOUŠCI - létající barevné klenoty

Dne 14. 7. 2016 nás navštíví chovatel exotického ptactva. Přednáška s ukázkou bude o typech papoušků z jednotlivých kontinentů. Hlavní část programu bude ukázka jednotlivých papoušků v 8 druzích ARA, KAKADU, AMAZOŇAN... na kterou naváže jejich letová ukázka.

Zámek Moravská Třebová: Středověká mučírna

Dne 8. 7. 2016 se chystáme zavítat do nedalekého městečka Moravská Třebová, kde máme v plánu navštívit nádvoří zámku, mučírnu, alchymistickou laboratoř a krásné náměstí plné historických budov.

Sportovní odpoledne

Přijali jsme pozvání od Sociálních služeb pro seniory Šumperk p. o. na tradiční Sportovní odpoledne, a to 22. 6. 2016. Rádi si zasoutěžíme v tradičních a netradičních disciplínách.

Akce Gulášení

Naši uživatelé jsou pozváni na akci Gulášení. Tato tradiční soutěž se bude konat na půdě Domova pro seniory Prostějov, p. o. Jedná se o soutěž ve vaření gulášů. Této příležitosti se naší uživatelé zhostili bez váhání.