Důstojný a aktivní podzim života.

Podpora, úcta, lidskost.

Vítejte u nás v Domově

Domov Štíty je celodenní pobytová sociální služba příspěvkové organizace Domov Štíty-Jedlí, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Domov Štíty se nachází v blízkosti měst Zábřeh na Moravě a Šumperk na samém okraji Olomouckého kraje. Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli věku 60 let. Kapacitně je služba omezena počtem 53 osob. Jsme malý rodinný Domov, který zajišťuje podmínky pro důstojný a aktivní život s podporou sociálního začleňování dle individuálních potřeb našich uživatelů. Posláním našeho domova je podpora fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů po co nejdelší dobu a podpora v zachování jejich rodinných vztahů a dalších blízkých osob.

Aktuality

Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku

Domov Štíty – Jedlí, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku DZR Jedlí. Bližší informace naleznete v sekci O nás - Výběrové řízení.

Vzpomínka na Lidice

V neděli 10. 6. 2018 si celá republika připomene sedmdesát šest let od výročí vyhlazení obce Lidice. Studentky z 8. ročníku Základní školy Štíty si pro naše uživatele připravili na 11. 6. 2018 povídání o historických událostech v obci Lidice. V rámci této akce budou pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace Domova Štíty.

Střípky ze Šilperska a Štítecka

V pátek 8. 6. 2018 nás navštíví p. Mgr. Ivana Valentová, která bude našim uživatelům vyprávět o minulosti a zajímavostech města Štítů a jeho okolí. V rámci této akce budou pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace Domova Štíty.

Veřejná sbírka Plníme přání seniorům - Iniciativa Sodexo

Odborná porota vybrala naše přání "Posezení v parku" do projektu Plníme přání seniorů. Přání je zařazeno do veřejné sbírky. Veřejná sbírka probíhá: www.plnime-prani-seniorum.cz. Doufáme, že se podaří vybrat danou finanční hotovost a naše přání se vyplní. Popis přání „Park pod střechou“:

Číst více…