Důstojný a aktivní podzim života.

Podpora, úcta, lidskost.

Vítejte u nás v Domově

Domov Štíty je celodenní pobytová sociální služba příspěvkové organizace Domov Štíty-Jedlí, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Domov Štíty se nachází v blízkosti měst Zábřeh na Moravě a Šumperk na samém okraji Olomouckého kraje. Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli 65 věku. Kapacitně je služba omezena počtem 53 osob. Jsme malý rodinný Domov, který zajišťuje podmínky pro důstojný a aktivní život s podporou sociálního začleňování dle individuálních potřeb našich uživatelů. Posláním našeho domova je podpora fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů po co nejdelší dobu a podpora v zachování jejich rodinných vztahů a dalších blízkých osob.

Aktuality

Svíčkárna Olomouc - Pozvánka pro veřejnost

Dne 20. 10. 2016, od 13. 00 hod. proběhne v našem Domově návštěva Svíčkárny Rodas Olomouc. V prostorách naší jídelny si naši uživatelé i veřejnost mohou vyrobit sypané svíčky, mýdélka. K dispozici bude i veškerý prodejní sortiment Svíčkárny - vonné parafínové svíce, vůně, sůl do koupele, apod.

thumbnail

Koláž od dětí

Děkujeme dětem ze 3. Základní školy za koláž, kterou nám věnovaly. Práce dětí zaznamenává naše společná setkání, a to buď na půdě Domova či školy.

Z naší kroniky akcí