Důstojný a aktivní podzim života.

Podpora, úcta, lidskost.

Vítejte u nás v Domově

Domov Štíty je celodenní pobytová sociální služba příspěvkové organizace Domov Štíty-Jedlí, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Domov Štíty se nachází v blízkosti měst Zábřeh na Moravě a Šumperk na samém okraji Olomouckého kraje. Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli věku 60 let. Kapacitně je služba omezena počtem 53 osob. Jsme malý rodinný Domov, který zajišťuje podmínky pro důstojný a aktivní život s podporou sociálního začleňování dle individuálních potřeb našich uživatelů. Posláním našeho domova je podpora fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů po co nejdelší dobu a podpora v zachování jejich rodinných vztahů a dalších blízkých osob.

Aktuality

Plníme přání seniorům - Iniciativa Sodexo

V měsíci únor jsme se zapojili do projektu Plníme přání seniorům - Iniciativa Sodexo. V tomto týdnu nás moc potěšilo, že odborná porota naše přání "Posezení v parku" vybrala mezi dvacet pět vítězných, které budou zařazeny do veřejné sbírky. Doufáme, že se podaří vybrat danou finanční hotovost a naše přání se vyplní. Veřejná sbírka probíhá: www.plnime-prani-seniorum.cz.

Termály Velké Losiny

Na přání našich uživatelů dne 24. 4. 2018 uskutečníme návštěvu termálů Velké Losiny. Doufáme, že se návštěva přírodních léčebných lázní stane pravidelným místem pro relaxaci našich uživatelů.

Pálení čarodějnic

Rádi bychom pozvali rodinné příslušníky na naši tradiční Pálení čarodějnic. Akce proběhne dne 27. 4. 2018 od 13.00 hod. na zahradě Domova. K tanci a poslechu nám zahraje p. Kamlerová. Občerstvení bude zajištěno - možnost grilování, opečení párku.

Nové číslo Domovského zpravodaje 1/2018

Jarní číslo Domovského zpravodaje 1/2018 je k nahlédnutí na našich webových stránkách. Děkujeme všem kdo se na vydání nového čísla podíleli.