velikost písma

zmenšit
zvětšit

Veřejný závazek

Poslání

Posláním našeho domova je podpora fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů po co co nejdelší dobu a podpora v zachování jejich rodinných vztahů a dalších blízkých osob. Snažíme se o to, aby naši uživatelé žili co nejběžnějším způsobem života. Jedná se o seniory, kteří si z nějakého důvodu nejsou schopni zajišťovat životní potřeby ve vlastním prostředí. Multidisciplinární pracovní tým (sociální, ošetřovatelský, zdravotní) zajišťuje podmínky pro důstojný a aktivní život a podporuje je v sociálním začleňování dle jejich individuálních potřeb.


Cíle

 • zajistit individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich potřeby a přání, včetně podpory stávající soběstačnosti uživatele
 • podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby uživatelů (vztahy s rodinou a dalšími blízkými osobami)
 • zajistit možnost  společenského vyžití a rozšířit nabídku každodenních aktivizačních činností. Podporovat aktivní zapojení uživatelů na pravidelných setkáních Výboru obyvatel
 • zkvalitňovat službu podle nových metodik a poznatků (vzdělávání zaměstnanců)
 • zvýšit informovanost o námi poskytované službě i mimo Olomoucký kraj

Zásady poskytování služby

 • Zachování důstojnosti: Vytváříme vhodné prostředí a podmínky pro důstojný život. K uživateli přistupujeme jako k rovnocennému partnerovi.
 • Posilování samostatnosti: Zachování nezávislosti uživatele v co největší míře dle jeho schopností a možností, přizpůsobení se jim.
 • Individuální přístup: Snažíme se vyhovět individuálním přáním uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků.
 • Přizpůsobení se vůli uživatele: Samostatné rozhodování uživatele s důsledkem nést přirozená rizika.
 • Sdílení informací: Základem poskytované služby je sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků , jejich týmová spolupráce.
 • Možnost volby: Zachovávat vůli a možnost rozhodování uživatelů, právo vyjadřovat své potřeby, přání, touhy a stížnosti.

 

 

Přiložené soubory

Jak to u nás vypadá?

Aktuality

Kouzelník a jeho kouzelné vystoupení

Dne 31. 10. 2018 nás navštíví Divadlo kouzel Waldini a přichystá si kouzelné vystoupení pro naše uživatele.

V. Svatomartinská slavnost - pozvánka pro rodinné příslušníky

Zaměstnanci a uživatelé Domova pro seniory Štíty Vás srdečně zvou na V. SVATOMARTINSKOU SLAVNOST, která se koná 9. listopadu 2018 od 14:00 hodin v Kulturním domě ve Štítech. Pokud se rodinní příslušníci budou účastnit Svatomartinské slavnosti, mohou povečeřet slavnostní menu v prostorách jídelny. Jména rodinných příslušníků a počet porcí je potřeba předem nahlásit sociálním pracovnicím – osobně či telefonicky, a to nejpozději do 26. 10. 2018.

Číst více…

Hudební vystoupení Gaudio kvartet

Dne 12. 10. 2018 naše uživatele potěší vystoupení Gaudio Kvartet. Na programu budou skladby W. A. Mozart: Malá noční hudba a skladby L. Andersona - zástupci klasického i moderního repertoáru. Dle slov členů kvarteta by si měl při koncertě přijít na své každý milovník huby.

Zábřežský sedmiboj - 3. sportovní hry seniorů

Dne 21.9. 2018 se naši uživatelé zúčastní soutěže Zábřežský sedmiboj - 3. sportovní hry seniorů. Tuto akci pořádá Klub důchodců města Zábřeh. Soutěžit se bude na hřišti 3. ZŠ Zábřeh. Soutěžní disciplíny jsou pestré - košíková, slalom, jízda na koloběžce, hod granátem a další. Naše soutěžní družstvo účast v soutěži bere jako výzvu a uvidíme jak se nám bude dařit. Těšit se můžeme na bohaté občerstvení a hudební vystoupení k tanci a poslechu.