velikost písma

zmenšit
zvětšit

Veřejný závazek

Poslání

Posláním našeho domova je podpora fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů po co co nejdelší dobu a podpora v zachování jejich rodinných vztahů a dalších blízkých osob. Snažíme se o to, aby naši uživatelé žili co nejběžnějším způsobem života. Jedná se o seniory, kteří si z nějakého důvodu nejsou schopni zajišťovat životní potřeby ve vlastním prostředí. Multidisciplinární pracovní tým (sociální, ošetřovatelský, zdravotní) zajišťuje podmínky pro důstojný a aktivní život a podporuje je v sociálním začleňování dle jejich individuálních potřeb.


Cíle

 • zajistit individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich potřeby a přání, včetně podpory stávající soběstačnosti uživatele
 • podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby uživatelů (vztahy s rodinou a dalšími blízkými osobami)
 • zajistit možnost  společenského vyžití a rozšířit nabídku každodenních aktivizačních činností. Podporovat aktivní zapojení uživatelů na pravidelných setkáních Výboru obyvatel
 • zkvalitňovat službu podle nových metodik a poznatků (vzdělávání zaměstnanců)
 • zvýšit informovanost o námi poskytované službě i mimo Olomoucký kraj

Zásady poskytování služby

 • Zachování důstojnosti: Vytváříme vhodné prostředí a podmínky pro důstojný život. K uživateli přistupujeme jako k rovnocennému partnerovi.
 • Posilování samostatnosti: Zachování nezávislosti uživatele v co největší míře dle jeho schopností a možností, přizpůsobení se jim.
 • Individuální přístup: Snažíme se vyhovět individuálním přáním uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků.
 • Přizpůsobení se vůli uživatele: Samostatné rozhodování uživatele s důsledkem nést přirozená rizika.
 • Sdílení informací: Základem poskytované služby je sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků , jejich týmová spolupráce.
 • Možnost volby: Zachovávat vůli a možnost rozhodování uživatelů, právo vyjadřovat své potřeby, přání, touhy a stížnosti.

 

 

Přiložené soubory

Jak to u nás vypadá?

Aktuality

Den zabijačkových specialit – Ježíškova vnoučata

V pátek 18. 1. 2019 se našim uživatelů splní jejich přání z Ježíškových vnoučat - zabijačka na dvoře Domova. Od 7.00 hod. k nám přijede řezník a další pomocníci (p. Jordánová s rodinou). Venku bude probíhat příprava zabijačkových pochutin. Budou k dispozici dva kotle, kde se vše bude připravovat. Celý den bude probíhat spolupráce s naší kuchyní. Naši uživatelé budou mít možnost nejen se podívat na samotnou přípravu a ochutnat, ale i se zapojit do přípravy zabijačkových pochutin. Dále se mohou těšit na další dobroty - víno z Moravy, uzené a cukrářské pochutiny z výroby p. Jordánové.

Ježíškova vnoučata – projekt Českého rozhlasu

Od 20. listopadu se náš Domov pro seniory Štíty zapojil do projektu Českého rozhlasu - Ježíškova vnoučata. Přání našich uživatelů se plní. Děkujeme všem dárcům.

Zahrajte si na Ježíška - projekt zaměstnanců Hella Autotechnik Nova, s.r.o.

Byli jsme opět osloveni vedením firmy Hella Mohelnice, že by zaměstnanci této společnosti rádi splnili přání našim seniorům. V první polovině prosince dárky osobně předají našim uživatelům. Tímto všem děkujeme.

V. Svatomartinská slavnost - pozvánka pro rodinné příslušníky

Zaměstnanci a uživatelé Domova pro seniory Štíty Vás srdečně zvou na V. SVATOMARTINSKOU SLAVNOST, která se koná 9. listopadu 2018 od 14:00 hodin v Kulturním domě ve Štítech. V rámci této akce budou pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace Domova Štíty. Pokud se rodinní příslušníci budou účastnit Svatomartinské slavnosti, mohou povečeřet slavnostní menu v prostorách jídelny. Jména rodinných příslušníků a počet porcí je potřeba předem nahlásit sociálním pracovnicím – osobně či telefonicky, a to nejpozději do 26. 10. 2018.

Číst více…