velikost písma

zmenšit
zvětšit

Služby

Ubytování

Domov Štíty poskytuje ubytování ve 25 dvoulůžkových pokojích a 1 třílůžkovém pokoji 53 uživatelům.

Součástí pokojů je sociální zařízení. Pokoje jsou vybaveny následujícím: lůžkem s úložným prostorem nebo polohovatelným lůžkem s eletrickým nebo mechanickým ovládání, nočním stolkem, šatní skříní opatřenou trezorem pro úschovu cenných věcí Uživatele, stolem, dvěma židlemi, lampičkou a policí. Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla. Uživatel má možnost si dovybavit pokoj vlastními drobnými předměty a elektronikou.


Stravování

Strava je poskytována v rozsahu 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a 2 vedlejších jídel (přesnídávka, svačina), v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav uživatelů. Strava je připravována ve vlastní kuchyni a podávána v jídelně, či přímo na pokoji za pomoci ošetřovatelského personálu. Uživatelé mají možnost si vybrat ze dvou obědových menu od pondělí do pátku. Nově jsme také zavedli výběr ze dvou menu večeří.


Péče

Domov zajišťuje v průběhu dne i noci pro všechny své uživatele ošetřovatelskou péči prováděnou pracovníky přímé péče. Zdravotní péče je poskytována nepřetržitě kvalifikovaným personálem. Zdravotní personál využívá specializované zdravotnické pomůcky. Zdravotnickou odbornou péči poskytuje praktický lékař pro dospělé, který ordinuje v domově 1x týdně a k akutním stavům dochází dle potřeby.

Zajišťují:

 • pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Do Domova dochází:

 • 1x do měsíce do domova přichází holička a pedikérka, která uživatelům po celý den zajišťuje služby kadeřnictví, holičství a pedikúry, v prostorách domova. Tyto služby si uživatel hradí sám přímo na místě úkonu.
 • 1x za měsíc jsou personálem Domova zajišťovány nákupy uživatelům.

 


Pohybová aktivita

Pohybové aktivity jsou zajišťovány pohybovou aktivizační pracovnicí v prostorách Domova.  Pro uživatele jsou pravidelně organizovány ranní rozcvičky, odpolední individuální cvičení. Uživatelé s vyšším stupněm příspěvku na péči se individuálně procvičují na lůžku. Domov je vybaven pomůckami ke cvičení, včetně masážního lehátka, fitball, overalball, apod. Nechybí posilovací stroj a rotopedy. Aktivizační pracovnice dle přání uživatelů zajišťují doprovod na společných procházkách.

 


Aktivizace a volný čas

Aktivační služby jsou realizovány aktivizačními pracovnicemi. Všem zaměstnancům záleží na udržení soběstačnosti uživatele a na jeho spokojenosti ve všech oblastech potřeb.

Domov organizuje pro své uživatele i kulturně společenskou činnost. Účast na všech akcích je zcela dobrovolná a uživatel může účast odmítnout. Při zapojování uživatele do všech činností se přihlíží k jeho zdravotnímu stavu. V prostorách Domova je k dispozici společenská místnost „ateliér“, kde probíhají aktivity, např.: tvořivá dílna, společné předčítání knih, pečení a vaření, dámský klub, skupinový poslech hudby, trénink paměti, kavárnička atd. V zookoutku probíhá terapie s naším králíkem Karlíkem. V těchto prostorách se uživatelé mohou tešit z přítomnosti páru zebřiček a života v akváriu.

Dále je uživatelům nabízena účast na:

 • Mši Svaté - 1x měsíčně v prostorách Domova
 • muzikoterapii - 2x měsíčně (individuálně, skupinově) 
 • canisterapii - 3x měsičně (individuálně)
 • felinoterapii  - 1x měsíčně

Pro uživatele jsou organizovány pravidelně výlety, společenské akce, např. pálení čarodejnic, Svatomartinská slavnost, vzájemné návštěvy spřátelených domovů pro seniory a vystoupení dětí ze základní a mateřské školy v rámci mezigeneračního setkávání.

Canisterapie - pejsek Zigi            Felinoterapie - kočka Shadow

Zookoutek domova

Zákoutí domova

Venkovní prostory - pergola, mobilní zahrádky, vyvýšený záhon

Rekonstrukce centrálních koupelen (I. a II. patro) 

Automobil pro přepravu osob na invalidním vozíku


 

Jak to u nás vypadá?

Aktuality

Doplňková činnost - vaření obědů pro veřejnost

Od 1. 6. 2020 obnovujeme doplňkovou činnost - vaření obědů pro veřejnost.

Realizace návštěv od 25.5.2020

Od 25.5.2020 jsou v našem Domově denně v časech 9:00 - 11:00 a odpoledne 13:00 - 16:00 hodin povoleny návštěvy. Přesně stanovené podmínky k uskutečnění návštěvy dle MZ a MPSV, najde ve složce Dokumenty.

Poděkování

Domov pro seniory Štíty p.o. děkuje Všem z blízkého okolí za dodávky tolik potřebných šitých roušek nejen pro pracovníky Domova ale také i pro naše seniory – Charita Zábřeh, paní Körnerová, paní Hrdinová, paní Kubíčková, Město Štíty a Skauti středisko Skalička, oddíl Žáby. Poděkování také patří našemu zřizovateli Krajský úřad Olomouc za dodávku ochranných pomůcek. VELKÉ DÍKY VŠEM. Společně to zvládneme.